Събития - Център за обществена подкрепа Провадия

Център за обществена подкрепа Провадия

ОЦОСУР в партньорство с Пауър Джъмп и Център за обществена подкрепа-Провадия организираха ден за отбелязване на Еврропейска Седмица на Младежта в гр. Провадия. Програмата включви:
• Откриване на събитието с официална презентация за европейските младежки политики и програми, достъпността им за български младежи, източници на информация и възможности за участие. Отбелязване на национални и регионални възможности;
• Представяне на пътуваща изложба “Генерация 14” с най-добрите младежки проекти за Варна през 2014 г. като примери за добри практики при работа с млади хора;
• Оформяне и представяне на информационен щанд с полезни и интересни материали за млади хора и организации, които работят с младите;
• Демонстрация и обучителна работилница по екстремни спортове с активно включване на младежи (скачащи кокили, моносайкъл).