За Power Jump

Клуб "Пауър Джъмп” е основан през 2009г. в гр. Варна и е регистриран в Централния регистър като Сдружение в обществена полза, което обединява и активизира спортно - екстремно ориентирани хора, както и хора, желаещи да се развиват в сферата на атрактивните изкуства, атракционните и екстремните спортове. Клубът развива активни спортни дейности като създава позитивна среда за забавление, осмисляне на свободното време и подобряване на здравословния начин на живот. Като участник и организатор на младежки и културни проекти и събития, спомагаме за популяризирането на атрактивни изкуства и екстремни спортове, за социалната интеграция на хората в неравностойно положение, за стимулиране на свободната инициатива, за ефективно решаване на проблемите на младежта и създаване на благоприятна среда за устойчиво развитие и комуникация. До момента Сдружението е участвало в редица младежки и музикални фестивали: ...

Календар

Описание

Дейности

 • Организиране на курсове
 • Огнени дейности
 • Циркови дейности
 • Работилници по изкуства
 • Каскадьорски дейности
 • Организиране на събития
 • Работа с доброволци, възможности за стажове и практики
 • Тиймбилдинг програми
 • Видео и фото заснемане-монтаж и обработване
 • Обществено полезни и корпоративни проекти
 • Пълно озвучаване за събития
 • Светлинни декорации и ефекти
 • Мобилна сцена
 • Партньори и Спонсори