Проекти - GENERATION

GENERATION

Генерация е инициатива, която чрез нестандартен форум представя труда и успеха на всяка една успещна младежка организация, на всяко едно успещно младежко събитие през съответната година. Целта на събитието е да събере заедно младежите и младежките организации от град Варна и региона като предостави благоприятна и позитивна среда за среща, обмяна на опит и идеи.

  Събития в проекта:


 • Generation 13

  Generation 13...
 • Generation 14

  Генерация 14...
 • Генерация 15

  Генерация е младежка неформална организация, която за трета поредна година предприема инициативата за обобщаване, ...