Проекти - Обучение чрез улични изкуства,

Обучение чрез улични изкуства,

Основна цел на проекта е чрез активизиране на социалното включване на младежите за създаване на качествени културни продукти, които да съхрани занапред във времето, да разнообрази и повиши качеството на културното предлагане във Варна. Чрез неформални обучения и активни работилници по спорт, театрални изкуства, сценични дейности и танци ще предоставим свободно поле за изява на младежи с цел пълноценно осмисляне на свободното време и бъдещи възможности за реализация. Именно придобиването на трайни знания и умения у младежите създаването на качествени младежки културни продукти ще допринесе за популяризирането на града ни като атрактивна Европейска младежка столица 2017г.
Предвидените дейности обхващат различни аспекти от съвременната младежка култура (огнени дейности, кокили-статични и скачащи, сценично поведение, театър и народни танци). В рамките на проекта ще бъдат проведени редица образователно-творчески работилници, към които участниците ще имат възможност да се присъединят и да придобият трайни знания и умения. Участниците ще работят в екипи и с прилагането на нови съвременни форми и подходи ще разработят атрактивен шоу спектакъл по мотиви от известната българска народна приказка за тримата братя и златната ябълка. Спектакълът „Златната ябълка” ще бъде подготвен в няколко работилници/репетиции: народни танци и хора, хореография и сценично поведение, огнени дейности, кокили, художествено творчество (за изработване на костюми, фигури, кукли, маски и сценични декори за спектакъла). В него ще бъдат включени мин. 30 младежи, сред които и деца в риск, които ще придобият трайни знания и специфични умения, свързани не само с българските народни традиции и фолклор, но и с развитието на личностни качества и спортни умения.
В уличния спектакъл участници, зрители и любители ще могат да се включат в неформалните отворени тематични дискусии, които ще се оформят като едно чудесно пространство за  споделяне на идеи и добри практики между професионалисти и любители. Резултатите от проекта ще имат дългосрочен положителен ефект върху придобиването на специфични знания и умения, както и върху повишаване нивото на информираност на участниците.
Предвиждаме редица информационни мини кампании както за популяризиране на дейностите по проекта, така и за разпространение на информация за организираните , събития включени в програмата на Варна-Европейска младежка столица 2017г.