За нас > Кои сме ние?

НПО Power Jump е основан през 2009г. в гр. Варна и е регистриран в като Сдружение - юредическо лице с нестопанска в обществена полза. Клуб "Пауър Джъмп”обединява и активизира хора, желаещи да се развиват в социални дейности обединяващи атрактционите, изкуствата и екстремните спортове. Клубът развива активни дейности като създава позитивна среда за забавление, осмисляне на свободното време и подобряване на здравословния начин на живот.
Като участник и организатор на младежки и културни проекти и събития, спомагаме за: популяризирането на физическата активност, за социалната интеграция на хората в неравностойно положение, за стимулиране на свободната инициатива, за ефективно решаване на проблемите на общности и създаване на благоприятна среда за развитие.
Сдружение "Пауър Джъмп" Булстат 175816901 Банкова сметка:

NGO Power Jump is an association, which is registered in the Central register as an association for public benefit. Power Jump’s mission is to promote and develop the art and the extreme sports. Trough interesting activities we try to lead youth’s energy to interesting and hardly reachable fields of sport and manifestation. Except the focus of the association on the youth people, we organize training, events, show programs and team buildings, as well.
For the last year we have been part or some huge events and openings of