Информация

 • СДРУЖЕНИЕ „ПАУЪР ДЖЪМП”

 • ЕИК: 175816901
 • МОЛ: Мирослав Тодоров
 • Адрес регистрация: България, гр.Варна, ул. „Д-р Басанович”-25, ет.4
 • Адрес за кореспонденция: бул. „8-ми Приморски полк“Варна ет.7 ап.26
 • Тел: +359 888 988 828
 • Е-майл: ngopowerjump@gmail.com

ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЕ

 • Актът на дарението ще се извърши с:
 • - подписване на приемо-предавателен протокол от представители на ДАРИТЕЛЯ и ДАРЕНИЯ;
 • - предаване на паричната сума в касата на Сдружение „Пауър Джъмп” или по банкова сметка;
 • Банка: ДСК АД
 • IBAN: BG94STSA93000023621487
 • BIC: STSABGSF

Контакти