Дейности > Street Eco Roma Jam 2013

Street Eco Roma Jam 2013

Street Eco Roma Jam 2013

С реализирането на дейностите по проект Street Eco Roma Jam бе постигната основната цел на проекта – да популяризираме добри практики за осмисляне на свободното време на младежите от различни социални и етнически групи като ги провокираме да обърнат внимание и да вземат участие в различни екологосъобразни, спортни и творчески дейности, които ще подобрят не само физическия им капацитет, а и ще стимулират тяхната предприемчивост, социални и творчески умения. Чрез творческо-образователни и екстремни-спортни дейности на открито в неформална обстановка проектът цели да повиши информираността на младежите по отношение на опазването на околната среда, създаване и изграждане на еко култура и на добри навици и умения като начин за пълноценно и активно използване на свободното време. В неформална среда на забавление и позитивизъм, включилите се в дейностите младежи повишиха и физическата си активност като прекараха над10 часа в спортни занимания по време на последното финално събитие, включващо състезание с лагерните колички, изработени по време на ателиетата. В събитията пряко участие взеха над 130 младежи между 12-30 години от различни социални и етнически групи, любители на екстремните спортове, творци, както и нищо неподозиращи случайни минувачи. Над 15 младежи взеха участие в състезанието по лонгборд, над 20 - в творческите работилници. От Сдружение „МИГ-Крайморие“ се включиха 10 младежи в неравностойно положение. Заедно в екип успяхме да проведем 6/шест/ комбинирани работилници по разделно събиране и рециклиране на различни видове отпадъци и изработване на интересни предмети, служещи за забавление или за бита. В неформална среда на забавление и толерантност успяхме да изработим около 20 броя лагерни колички, около 40 броя пластмасови протектори върху ръкавици за смет, които се използват за безопасност при карането на лагерните колички. На 14.09.2013г. на Слънчевата алея в Морската градина се проведе „STREET EКO ROMA JAM”, в който се включиха над 60 участника. Над 15 младежи взеха участие в състезанието по лонгборд, а над 20 - в творческите работилници. От Сдружение „МИГ-Крайморие“ се включиха 10 младежи в неравностойно положение. Представени бяха атрактивни демонстрации на parkour, street tricks, скачащи и статични кокили; графити и огнени дейности-въртене на пой, огнено шоу. На 05.09.2013г. в зала 17 на Младежки дом-Варна с любезната подкрепа на ОЦОСУР се проведе мултимедийна образователна лекция на тема „ Нулеви Отпадъци”. В Арт Зона «На Тъмно» - гр. Варна бе поместена изложба с изработеното по време на творческите ателиета. Проектът е финансиран от Община Варна, дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" по програма "Младежки проекти 2013". Проектът застъпва следните приоритети на програмата: опазване на околната среда; здравословен начин на живот;социални умения и гражданска активност. Основни партньори по проекта са ОЦОСУР – гр. Варна, „На Тъмно”-гр. Варна, магазин"3ХS"-гр.Варна, екипът на проект "Искри от асфалта", детска работилничка „Наталинко”, Сдружение „Морски простори”, Сдружение „Радост”, East Side Team – гр. Варна, Магазини "Елба".Street Eco Roma Jam”/”Стрийт Еко Рома