Дейности > Street Eco Roma Jam 2013

Street Eco Roma Jam 2013

Street Eco Roma Jam 2013

С реализирането на дейностите по проект Street Eco Roma Jam бе постигната основната цел на проекта – да популяризираме добри практики за осмисляне на свободното време на младежите от различни социални и етнически групи като ги провокираме да обърнат внимание и да вземат участие в различни екологосъобразни, спортни и творчески дейности, които ще подобрят не само физическия им капацитет, а и ще стимулират тяхната предприемчивост, социални и творчески умения.

Чрез творческо-образователни и екстремни-спортни дейности на открито в неформална обстановка проектът  повиши информираността на младежите по отношение на  навици и умения като начин за пълноценно и активно използване на свободното време. В неформална среда на забавление и позитивизъм, включилите се в дейностите младежи повишиха и физическата си активност като прекараха над многоброини часове в спортни занимания.

В събитията пряко участие взеха над 130 участника, младежи между 12-30 години от различни социални и етнически групи, любители на екстремните спортове, творци, както и нищо неподозиращи случайни минувачи.

Над 15 младежи взеха участие в състезанието по лонгборд, и над 20 - в творческите работилници.

От Сдружение „МИГ-Крайморие“ се включиха 10 младежи в неравностойно положение. Заедно в екип успяхме да проведем 6/шест/ комбинирани работилници по разделно събиране и рециклиране на различни видове отпадъци и изработване на интересни предмети, служещи за забавление или за бита.

В неформална среда на забавление и толерантност успяхме да изработим около 20 броя лагерни колички, и около 40 броя пластмасови протектори върху ръкавици за смет, които се използват за безопасност при карането на лонгборд и лагерните колички.

На 14.09.2013г. на Слънчевата алея в Морската градина се проведе „STREET EКO ROMA JAM”, в който се включиха над 60 участника.  15 младежи взеха участие в състезанието по лонгборд, а над 20 - в творческите работилници.

От Сдружение „МИГ-Крайморие“ сищо включиха 10 младежи в неравностойно положение.

Представени бяха атрактивни демонстрации на parkour, street tricks, скачащи и статични кокили; графити и огнени дейности-въртене на пой, огнено шоу.

На 05.09.2013г. в зала 17 на Младежки дом-Варна с любезната подкрепа на ОЦОСУР се проведе мултимедийна образователна лекция на тема „ Нулеви Отпадъци”.

В Арт Зона «На Тъмно» - гр. Варна бе поместена изложба с изработеното по време на творческите ателиета.

Проектът е финансиран от Община Варна, дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" по програма "Младежки проекти 2013". Проектът застъпва следните приоритети на програмата: опазване на околната среда; здравословен начин на живот;социални умения и гражданска активност.

Основни партньори по проекта са ОЦОСУР – гр. Варна, „На Тъмно”-гр. Варна, магазин"3ХS"-гр.Варна, екипът на проект "Искри от асфалта" гр.София, детска работилничка „Наталинко”, Сдружение „Морски простори”, Сдружение „Радост”, East Side Team – гр. Варна, Магазини "Елба".Street Eco Roma Jam”/”Стрийт Еко Рома