Дейности > Gamification in action - playing for social inclusion and active citizenship

Gamification in action - playing for social inclusion and active citizenship

Gamification in action - playing for social inclusion and active citizenship

Когато думите и директните действия вече не работят по чувствителни социални теми, детективските игри могат да свършат чудесна работа!

При нас играта е работа и то сериозна! Особено откакто си партнираме със
Сдружение Възможности без граници/ Infinite Opportunities Association
в "Квартала на слепите" през последните две години.