Дейности > Инструментариум за създаване на място за физическа активност

Инструментариум за създаване на място за физическа активност

Инструментариум за създаване на място за физическа активност

Общата цел на проекта е да свърже местните мейкъри (местни градски дизайнери) и масовите спортни организации и професионалисти и в резултат на това да създаде общ пакет от решения („The Placemaking for Physical activity toolbox“), който ще подкрепи и подобри капацитета на двата сектора и водят до подобрени програми и места, улесняващи физическата активност в урбанизираните райони.

Общата цел на проекта е да се свържат местните мейкъри (местни градски дизайнери) и масовите спортни организации и професионалисти и в резултат на това да се създаде общ пакет от решения („Placemaking for Physical Activity Toolbox (PPAT) project“), който ще подкрепи и подобни капацитети на двата сектора и водят до подобни програми и места, улесняващи физическата активност в урбанизираните райони.

Project partners

  1.       BG Be Active Association (lead), Plovdiv/Bulgaria 
  2.       International Sport and Culture Association (ISCA), Copenhagen/Denmark 
  3.       Placemaking Europe, Rotterdam/the Netherlands 
  4. ●     MOVE, Malta
  5.       Power Jump, Varna/Bulgaria 
  6.       Association Sport for All Suceava (AJSPT Suceava), Suceava/Romania 
  7. ●   Deporte para la Educación y la Salud, Sport for Education and Health (DES), Madrid/Spain -