Дейности > Европейската кампания NowWeMOVE България

Европейската кампания NowWeMOVE България

Европейската кампания  NowWeMOVE България

Европейската кампания NowWeMOVE България е визия, в която секторът “спорт за всички” намира начини за сътрудничество с други сектори за увеличаване нивото на физическа активност в цялата страна.

Кампанията се гради на 3 принципа:

1. ДА СЕ ПОВИШИ ИНФОРМИРАНОСТТА относно ползите от физическата активност;

2. ДА СЕ НАСЪРЧИ редовното участие в различни видове спорт и друга физическа активност;

3. ДА СЕ ПОДОБРЯТ възможностите за достъп до спорт и физическа активност;

 

Елементи на кампанията са MOVE Week – Европейска седмица на физическата активност и спорта,  Европейски ден без асансьори,  Европейски ден на спорта в училище, Европейски фитнес ден, MOVEment Pills, обучения и уъркшопи. Можете да намерите малко повече информация за тях по-надолу.

 BG Бъди активен е национален координатор на кампанията NowWeMOVE България.


Целта на кампанията е да бъде променено поведението на сто милиона европейци и те да бъдат въвлечени в различни физически активности. В България седмицата на движението се провежда за десета поредна година, като на доброволен принцип се включват организатори от цялата страна.

Седмицата на движението или т.нар. Move week е събитие, организирано от ЕК и се провежда всяка година по едно и също време в цяла Европа.