Дейности > Проект Placemaking for Active Recreation Kit

Проект Placemaking for Active Recreation Kit

Проект Placemaking for Active Recreation Kit

Проект Placemaking for Active Recreation Kit представя подброно изследване за обединяването на физическата активност, градското планиране и дизайн през принципите на плейсмейкинг.

Искате ли да използвате физическата активност като инструмент за подобряване на качеството ни на живот?

Работите ли в сферата на спорта и развитието на общности?

Искате ли да обедините общностите във вашия квартал?

Ако отговорът е ДА, тогава изследователската статия „Да излекуваме нашите градове“, достъпна на английски език като част от работата по проект PARK, е именно за вас!

Екипът експерти от Placemaking Europe – Anna Louise Bradley, Olga Sowa, Giulia Sicignano, Alice Bazzica, Julia Clément, Vivian Doumpa, 

Ramon Marrades направиха проучване, анализиращо примери, свъзрани с градски дизайн, съществуващи ресурси, инструменти, процеси и продукти за плейсмейкинг, редизайн и създаване на нови градски пространства, които приканват хората да бъдат физически активни.


Are you intrigued to use physical activity as a tool to better our quality of life?

Are you working in the field of sport and community development?

Do you want to bring your community together in your neighbourhood?

Then the Let’s Heal our Cities research paper is for you!


We have gathered examples that demonstrate tried-and-tested ways of incorporating physical activity, and urban design & city planning through placemaking.


For this purpose we have reviewed and analysed:


urban design publications

existing placemaking resources, tools, processes, and products linked to the redesign and creation of new urban spaces that are inviting people to be active

Global Health Enhancing Physical Activity Campaigns

We motivate you to take these learnings forward into your own work in public space to bring about more active and connected communities.


Enjoy reading the Let’s Heal our Cities research paper.