Дейности > Мисия Варна

Мисия Варна

Мисия Варна

В рамките на три дни се проведе тренинг за обучение на доброволци на младежката организация Power Jump. Обучението се проведе както на открито, така и в пределите на Младежки дом – Варна. Доброволците -24-ма младежи между 15 и 30 години ще вземат участие в предстоящата игра “Мисия Варна”, както и в различни инициативи на Power Jump. Първата, от които се проведе на 12-ти август – Ден на младежта. В рамките на тренинга, чрез различни методи и силата на интерактивното неформално образование те имаха възможност да се изградят като екип, да навлязат в дълбочината на идеята за доброволчеството и да работят за популяризиране на младежките дейности във Варна. Като един от резултатите от обучението са четири флаш моб-а. Първият вече се проведе в центъра на гр. Варна, а останалите ще се случат, непосредствено преди инициативата и ще служат, като инструмент за нейното популяризиране. Координатори на проекта - Стефан Бъчваров и Гергана Джуфова NGO DEMO Обучител – Хели Линк