Дейности > Мобилен Инфо Център

Мобилен Инфо Център

Мобилен Инфо Център

Идеята на инициативата е да се създаде информационен  мобилен офис (Кемп Бус и платформа), и прилежаща към него брандирана шатра, с които да се посетят 10 зони в различни квартали и райони на община Варна, които в рамките на година и половина да обиколят града, да достигнат до макимален брой млади хора и да популяризират младежките дейности в града и кандидатурата на Варна за Европейска Младежка Столица и нейната подготовка, в случай, че Варна е победител. Съответно дейностите ще стартират от центъра на град Варна, като след това ще преминат през всички райони на община Варна. Пътуващият център ще остава на всяка локация по 3 дни, като смяната на локациите ще се осъществява веднъж в месеца. През зимния период няма да бъдат реализирани инициативи, поради факта, че мобилният център изисква благоприятно време, за да бъде активно посещаван. Всяко тридневно събитие в отделните точки на града ще включва информационни кампании за популяризиране на младежки програми и инициативи на местно, национално и европейско ниво, в които младите хора могат да се включат; разпространение на информация за европейска младежка столица и това ка младите хора от Варна могат да уастват в отделните събития на столицата; атрактивни демонстрации и дейности, които да привличат вниманието и да създадат забавен облик на пътуващия център; открити дискусии и работни срещи за работа в мрежа, активно участие и смослено свободно време на младите. Мобилният център ще бъде ангажиран с популяризирането на Варна като Европейска Младейка Столица и възмойностите, които това ще даде на различните младежки групи в града. Дейностите на мобилния център ще се реализират в периода на подготовка на столицата през 2014 и 2015 година, или на новата кандидатура на Варна, в случай, че не бъде избрана за столица през 2016. Примерен график: 01 – 03 месец – подбор на екип, обучение на екипа, събирне на материали за информационния бус, изграждане на партньорства с организации, чиято дейност да бъде популяризирана чрез буса 03 – 08 месец – провеждане на 5 инициативи в 5 различни точки на града 09 – 11 месец – ново обучение на екипа, обновяване на програмата на информационния бус, информационните материали и предлаганата информация 12 – 17 месец - провеждане на 5 инициативи в 5 различни точки на града 18 месец – заключителна обиколка, финална среща с презентация на извършеното в рамките на инициативата https://www.facebook.com/MobileInfoCenterBG