Събития > Летните доброволчески стажове

Летните доброволчески стажове

Летните доброволчески стажове

На 30.06.2021 г. (сряда) от 17:30 часа в зала 17 на база „Младежки дом“ ще се проведе среща във връзка с летните доброволчески стажове. На срещата ще присъстват доброволци (заявили участие), представители на неправителствени организации и институции.


Летните доброволчески стажове се реализират в следните сфери (по избор): изкуство, култура, опазване на историческото наследство, спорт, медийно обслужване, социални дейности, здравословен начин на живот и др.

Доброволците, които нямат възможност да присъстват на срещата могат да получат информация:

база „Младежки дом“ стая 14
тел. 052/820 804
e-mail: varnanamladite@gmail.com
Юлия Вълчева