Събития > #_Място_БезОтпадъци с Най-сладкия_ден

#_Място_БезОтпадъци с Най-сладкия_ден

#_Място_БезОтпадъци с Най-сладкия_ден


на Най-сладкия_ден 

Ния от Пауър Джъмп призоваваме да пазите местата за отдих и спорт чисти, и да изхвърляте отпадъците си на определените за това места.