Събития > ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ОБЛАСТ ВАРНА И СЪСЕДНИ ОБЛАСТНИ ЦЕНТРОВЕ 2022 г.

ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ОБЛАСТ ВАРНА И СЪСЕДНИ ОБЛАСТНИ ЦЕНТРОВЕ 2022 г.

ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ОБЛАСТ ВАРНА И СЪСЕДНИ ОБЛАСТНИ ЦЕНТРОВЕ 2022 г.

#Безотпадъци #_МястоБългария #PowerJump  #ШишеЯд и новият и доброволец #МеталоТрошача ядящ кенчета  са  част от уникалното събитие в гр.Добрич


 ПРЕГЛЕД С ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ОБЛАСТ ВАРНА И СЪСЕДНИ ОБЛАСТНИ ЦЕНТРОВЕ 2022 г.


Организирането и провеждането на този преглед е уникално събитие за страната по линия на доброволните формирования (ДФ) за защита при бедствия, аварии, пожари и извънредни ситуации. 

Доброволните формирования от общините в област Варна са първите участници в първия преглед на ДФ, планиран да се проведе под формата на състезание между доброволците.

По същество прегледът ще е и първата обща сбирка и съвместна дейност на формированията от съседни общини в област Варна.

https://www.facebook.com/182613433689/posts/10160718608088690/