Дейности > GENERATION

GENERATION

GENERATION

Генерация е инициатива, която чрез нестандартен форум представя труда и успеха на всяка една успещна младежка организация, на всяко едно успещно младежко събитие през съответната година. Целта на събитието е да събере заедно младежите и младежките организации от град Варна и региона като предостави благоприятна и позитивна среда за среща, обмяна на опит и идеи.